Συνέντευξη του Στ. Αρναουτάκη στο e-ota.gr

ΕΡ: Κ.Αρναουτάκη διεκδικείτε την επανεκλογή σας στην Περιφέρεια της Κρήτης. Ποια είναι η παρακαταθήκη σας από την προηγούμενη θητεία σας;

ΑΠ: Στα χρόνια που εγώ και οι συνεργάτες μου βρισκόμαστε στην Περιφέρεια Κρήτης δουλέψαμε και δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την Κρήτη πάντα με πνεύμα Συγκρητισμού.

Προωθήσαμε  την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τη στροφή στην κυκλική οικονομία και στηρίξαμε την αναβάθμιση των παραγωγικών πυλώνων της κρητικής οικονομίας, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για ποιοτική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Ενθαρρύνουμε την υγιή καινοτόμο επιχειρηματικότητα δημιουργώντας μια νέα γενιά οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας με την αξιοποίηση του περιφερειακού ερευνητικού δυναμικού.

Αναλάβαμε επίσης επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του νησιού και αναβαθμίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας.

Παράλληλα επιδιώξαμε μια νέα ισορροπία μεταξύ υπαίθρου και αστικού χώρου με οικισμούς ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους και πόλεις φιλικές στους πολίτες, ζωντανές και ελκυστικές στους επισκέπτες. Διασφαλίσαμε επίσης αποτελεσματικές συνδέσεις των οικισμών με τα μεγάλα έργα υποδομής για να διαχυθούν οι επιπτώσεις στο σύνολο του πληθυσμού.

 Ενισχύσαμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αναβαθμίζουμε τη δημόσια διοίκηση, και είμαστε κοντά στους πολίτες και στα προβλήματά τους, ενισχύοντας τις διαδικασίες διαβούλευσης και διαλόγου.

ΕΡ: Πως προχωρά η υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομών στην Κρήτη; Τι πρέπει να περιμένουν οι Κρητικοί από τη νέα θητεία του Σταύρου Αρναουτάκη στον τομέα των υποδομών;

ΑΠ: Ο ορίζοντας μας είναι η Κρήτη του 2030. Μέχρι τότε  θα έχουν ολοκληρωθεί τα μεγάλα έργα και οι παρεμβάσεις που διεκδικήσαμε με επιτυχία. Ο ΒΟΑΚ και το Διεθνές Αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στο Καστέλι. Πρόκειται για δυο αναπτυξιακά έργα που θα δώσουν νέα ώθηση στην Κρήτη καθώς οι σύγχρονες υποδομές θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των Κρητικών αλλά και το τουριστικό προϊόν του νησιού μας.

Παράλληλα αναβαθμίζουμε ακόμη περισσότερο το εθνικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο και παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση του ΒΟΑΚ που για εμάς πρέπει να ξεκινά από την Κίσσαμο και να φτάνει μέχρι τη Σητεία.

ΕΡ: Μιλήστε μας για το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας, ποιος είναι ο στόχος της δημιουργίας του;

ΑΠ: Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια μόνιμη δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης. 

Λειτουργούμε υποστηρικτικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συνεργασία πάντα με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα συλλογικά όργανα των επιχειρήσεων, καθώς και την διασύνδεσή της με την έρευνα και γνώση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο μιας συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συμβάλλει στην τεκμηρίωση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης και κινητοποίησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο νησί. 

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας αλλά και η υποστήριξη συνεχούς επιχειρηματικής ανακάλυψης. Παράλληλα, ενημέρωση, κινητοποίηση και υποστήριξη συνεργασιών για την προώθηση καινοτόμων καλών πρακτικών και την εφαρμογή καινοτομιών βρίσκονται σε προτεραιότητα. 

ΕΡ: Ποιο είναι το όραμά σας για την περιφέρεια Κρήτης σε ορίζοντα πενταετίας και ποια η μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη θητεία σας, εφόσον επανεκλεγείτε;

ΑΠ: Το δικό μας όραμα έχει στον πυρήνα του ένα σχέδιο με έξι βασικές διαστάσεις. Η προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης προς την κυκλική οικονομία και η αναβάθμιση των παραγωγικών πυλώνων της κρητικής οικονομίας καθώς και η δημιουργία ισχυρών βάσεων για ποιοτική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, αποτελούν κύριες στοχεύσεις. 

Παράλληλα, υποστηρίζουμε την ενθάρρυνση καινοτόμας επιχειρηματικότητας, με τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την αξιοποίηση του περιφερειακού ερευνητικού δυναμικού. Επίσης αναλάβαμε επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. 

Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του νησιού και την αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Αλλά και την ισορροπία μεταξύ υπαίθρου και αστικού χώρου με οικισμούς ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους και πόλεις φιλόξενες τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους επισκέπτες. Τέλος, σημαντική είναι και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Διαμοιράστε το: