ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

Ιδιωτική Υπάλληλος
  • Ιδιωτική υπάλληλος σε Ανώνυμη Εταιρεία.
  • Αντιπρόεδρος στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση (ΔΗΜΤΕ) Χανίων.
  • Υπεύθυνη στον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων στη Δ.Ε.Ε.Π Χανίων.
  • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην Τεχνολογικού Ιδρύματος Κρήτης (νυν, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ηρακλείου).
  • Μεταπτυχιακό στο Πολυτεχνείο Κρήτης στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) / MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) – Ειδίκευση: Στέλεχος Δημόσιας Διοίκησης.
  • Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ